Igraće karte s ambalažom – Triestine  ,  posebno grafički oblikovane, otisnute i izrađene za općinu Medulin.