Grafičko oblikovanje, ilustracija, idejno riješenje konstrukcije i montaža tabele.