Ilustrirana edukativna tabela o primorskoj makovici, strogo zaštićenoj biljnoj vrsti.  Tabela je postavljena na području park šume Kašteja u Medulinu.