Izrada vizuala za suvenir majice i tisak u jednoj boji