Tisak i grafičko oblikovanje rokovnika za  Javnu ustanovu Kamenjak.