Ilustracije jestivog i aromatičnog bilja u tradicionalnim slikarskim tehnikama  za aplikaciju na edukativne ploče postavljene na zaštićenom području rta Kamenjak.