Predložak enciklopedijske ilustracije za NP Plitvička jezera.