Izrada vizuala za suvenir majice i tisak u 5 boja na temu Porer – Premantura